Vizija i misija

Calgo MN synergy

 

Naša misija je da putem timskog rada i inovacija održimo postojeću poziciju na tržištu kao i da unaprijedimo cjelokupno poslovanje. Cilj nam je da svoje usluge prilagodimo individualnim potrebama naših kupaca i potrošača. Želimo da naši poslovni partneri u svakom momentu znaju da smo lojalan i pouzdan distributer.

Dugoročno gledano, naš cilj je da proširimo prodajni portfolio, da ojačamo i stimulišemo ljudske resurse koji su najveća vrijednost naše firme. Ljudski potencijal će doprinijeti ostavrenju naše vizije a to je da postanemo jedna od vodećih distributerskih firmi u Crnoj Gori.

Calgo MN vision