Fiona

Calgo MN Fiona

 

Na obodu Šar planine, u gradu Tetovo, je mesto odakle sve Fiona vlažne maramice dolaze. Osnovana 2009. godine kao zajedničko ulaganje tri investitora Fiona raste i postaje sinonim za higijenu, a od svog osnivanja ideja vodilja leži u ovoj izjavi:

“Moramo proizvoditi vlažne maramice koje bi dali za korišćenje i našoj deci”.

opširnije . . .