DISTRIBUTIVNA MREŽA

UVOZ I DISTRIBUCIJA

VIZIJA I MISIJA

Tržište Crne Gore se dijeli na tri regije i to južnu, centralnu i sjevernu. Tržište broji ukupno oko 650.000 stanovnika. Calgo MN je razvio ditributivnu mrežu koju pokriva veliki broj menadžera i agenata prodaje na terenu. Naša misija je da putem timskog rada i inovacija održimo postojeću poziciju na tržištu kao i da unaprijedimo cjelokupno poslovanje.
  Calgo MN doo preduzeće se od svog osnivanja pa do danas bavi zastupništvom i distribucijom programa multinacionalne kompanije RECKITT BENCKISER koja je i osnov naše djelatnosti. Tokom godina poslovanja, distributivni portfolio firme se proširio.
  Calgo MN doo, je logističko – distributerska kuća koja posluje na prostoru Crne Gore. U svom prodajnom distributivnom portfoliu, ima više robnih marki iz oblasti hemije, lične higijene i kozmetike, prehrane...
  Calgo MN doo u svom timu ima mlade i obrazovane ljudi sa jasnom vizijom i ciljevima koje žele da ostvare u budućnosti. Uspjeh i stalni napredak naše firme leži u brendovima koje zastupamo kao i u zaposlenim ljudima.