Bergen

Calgo MN Bergen

 

Ova kompanija je počela poslovanje 1964. godine, a od tada je stalno evoluirala tokom godina, posvećujući maksimalnu pažnju i vrijeme na tehnologiju i trendove u "aerosol" sektoru i srodnih proizvoda.

Danas, kompanija sve više računa o potrebama kvalifikovanih evropskih kupaca nudeći širok spektar gotovih proizvoda koji nose Bergen logo kao rezultat partnerstva za treće strane pakovanja i "Private Label".

Ono na šta Bergen obraća naručitu pažnju su: sektor kozmetike, kućne hemikalije, medicinski i hirurški uređaji, automobili i ugostiteljski proizvodi.

opširnije . . .